Yurtdışındaki emeklilikleri iptal edilenlere müjde: Meclis’e kanun teklifi sunuldu

Yurtdışındaki emeklilikleri iptal edilenlere müjde: Meclis’e kanun teklifi sunuldu
Yayınlama: 11.04.2022
Düzenleme: 11.04.2022 10:48
155
A+
A-

Türkiye kökenlilerin yurtdışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesine ilişkin “Kanun ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında” kanunda  değişiklik yapılmasına yönelik bir kanun teklifi hazırlandı ve ilgili dilekçi SGK Mağdurları Derneği tarafından TBMM Başkanlığı’na gerekçesi ile birlikte sunuldu. Dernek Başkanı Nurten Çelik çok sayıda mağdur vatandaşımızın şikâyet dilekçesi yolladığını da bildirdi.

 

Bundan iki yıl önce Wiesbaden’da yurtdışından borçlanarak emekli edilen, ancak sonra “Türkiye’de gerçekten çalışmadınız” diyerek emeklilikleri iptal edilen mağdurların kurduğu “Emeklilik Mağdurları” derneğinden Yeni Posta’ya iletilen dilekçede gerekçe şöyle aktarılıyor:

“1978 yılından bu yana çıkarılan borçlanma kanunları ile yurtdışında çalışarak elde edilen birikimlerini Avrupalı Türkler döviz ve Türk Lirası cinsinden ülkemize getirerek hem ülke ekonomisine hem de siyasetine destek verdi. 08.05.2008 tarhine kadar  yurtdışında çalıştığı sigortalılık süresi ülkemizde SSK’lı çalışma olarak değerlendirilip Türkiye’ye hiç gelmeden SSK üzerinden borçlanma ve emekli olmak mümkün idi. Ancak 5510 sayılı kanunla beraber 08.05.2008 tarihi sonrası Avrupalı Türklerin SSK üzerinden borçlanabilmeleri için sigortalı bir işyerinde çalışma zorunluluğu getirildi.

Bu arada kanun uygulamasındaki zorluklar dikkate alınarak SGK Kurumu 28 Kasım 2013 gün ve 39 nolu Genelge ile sözleşmeli ülkede sigorta primi ödeniyor olsa dahi ülkemizde aynı anda sigortalı çalışma hususunda da kolaylık da sağlamıştı. Temel esas ülkemize gelip sigortalı olma esasına dayalı idi. 11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan Torba Kanun ile vatandaşlarımıza mavi kartlı olsalar bile SSK (4-1/a) statüsünden borçlanabileceği yine hüküm altına alınmış idi.

ÜLKEMİZE DUYDUKLARI HİSSİYATTAN HABERSİZLER

Bu nedenle yurtdışında çalışan, ikamet eden vatandaşlarımız yurtdışı borçlanma işlemlerinde fayda sağlayacak kısa süreli çalışmalar yaparak geleceklerini planladılar ve bulundukları ülkelerdeki birikimlerini Türkiye’ye taşıdılar. Ancak son zamanlarda kayıt dışı işçiliği önlemek için devlet yıllık programlar dahilinde planlı denetim ve teftişler yapmaktadır. Denetleme sayısını artıran Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye’deki yurtdışı borçlanma statüsünü belirlemek maksadı ile yapılan kısa süreli çalışmaların “Her gün işyerine gidip gelmiş mi?” şeklindeki bir uygulama ile ülkemize duyduğu hissiyattan habersiz zaman zaman kanaat zaman zaman ise çapraz denetimlerle SSK’lı çalışmaları sahte sigortalılık diye değerlendirerek iptal etmektedir. Bu durum beraberinde aylıkların iptali sonucunu doğurmaktadır.

MAĞDURİYETLERİ ÖNLEMEK İÇİN BU TEKLİF HAZIRLANDI

Yapılmış olan yurtdışı borçlanmaları BAĞ KUR (4-b) statüsüne değerlendirmekte, ayrıca en kötüsü SSK kapsamında aylık bağlanan vatandaşlarımızın aylıkları iptal edilerek yersiz ödeme olarak ödenen aylıkları faizi ile birlikte geri alınmaktadır. Denetim sonucu sahte sigortalılık olarak değerlendirilen fiili çalışmamadan dolayı Avrupalı Türk’ü çalıştıran işveren ve sigortalılar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu yapılarak kamu zararı yönüyle dava açılmaktadır.

Şu an itibarıyla aylıkları iptal edilenlere her yıl yapılan denetimlerle katlanarak yenileri eklenmekte ve sorun kar topu gibi büyümektedir. Var olan mağdurların yanı sıra her yıl eklenen yeni mağduriyetleri önlemek için bu madde hazırlanmıştır. Bu sayede devlet ile vatandaş arasındaki güven zedelenmeyecek, Avrupa’da zar zor geçimlerini sağlamaya çalışan ve yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes alacaktır.

MADDE GEREKÇESİ

Yurtdışı borçlanmasının zorlaştığı, primlerin arttığı, üstüne üstlük alınacak aylıkların yarıya düştüğü mevcut düzenlemede, 01 Ağustos 2019 öncesi müracaat yapanlar 3201 sayılı kanunun mülga maddelerine, 2011/48 nolu Yurt dışı borçlanma ve tahsis işlemleri Genelgesine, 28 Kasım 2013 gün ve 39 nolu Genelge ve 11 Eylül 2014  gün ve  29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı kanununda belirtilen devletimizin kolaylaştırıcı kurallarına göre davranarak Türkiye’de borçlanma ve emeklilik işlemlerini gerçekleştirmiştir. Sahte sigortalılık yani fiili çalışma olmadığı kanaati ile aylığı iptal edilenlerin aylıkları yersiz ödeme olarak 10 yıl geriye gidilip istenmekte. Alınmış olan cüzi emekli aylıkları vatandaşın sebepsiz zenginleşmesine neden olan bir olgu da değildir. Anayasa Mahkemesi’nin mülkiyet hakkı olarak nitelendirdiği emekliliği elinden alınmaktadır. Mülkiyet hakkını ve güven duygusunu zedelememek için bu madde hazırlanmıştır. 

 

Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanunda  Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

MADDE 1- Yurtdışı borçlanma işlemlerinde sigortalı olduğu dönemde ülkemizde olduğu yurda giriş çıkış belgelerinde anlaşılanların 01.08.2019 tarihinden önce SGK Kurumuna usulünce sigorta giriş ve çıkış bildirimi ile primleri ödenmiş ise hizmetlerinin geçersizliği ileri sürülemez.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

YENİ POSTA – ANKARA / WİESBADEN

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.