AB’nin yeni mülteci politikası: Meksika Duvarı daha da yükseliyor

AB’nin yeni mülteci politikası: Meksika Duvarı daha da yükseliyor
can süpermarket2
Yayınlama: 10.06.2023
127
A+
A-

Yıllar süren münakaşaların ardından AB içişleri bakanları, mülteci politikasının bir hayli katılaştırılması konusunda uzlaşıya vardı.

Üye ülkelerin çoğunluğu, güvenli olduğu kabul edilen ülkelerden gelenler için hızlandırılmış prosedürlerle dış sınırlarda kabul merkezleri kurulmasından yana oy kullandı. Sığınmacı kabul etmek istemeyen AB devletleri ise bunun karşılığında tazminat ödeyecek. Bu bir ilerleme sayılabilir mi?
NEUE ZÜRCHER ZEİTUNG (İsviçre)
Gerçek bir devrim

Neue Zürcher Zeitung’a göre, AB ülkelerinin bu meselede bir araya gelmesi takdire şayan:
“Her şey sanki bir mucize. … Bu aynı zamanda, anlaşma için bütün gayretiyle ve ihtiyatla mücadele veren İsveç başkanlığının da bir başarısı. … Bu hamle, iç ve dış göçler ulusal egemenliği temelden etkilediği için de dikkate değer. Kısmen de olsa bütün üyelerin sorumluluğu üstlenmesi, yakın zamana kadar ihtimal dışı gözüküyordu. Bunun nedeni en başta da göç ve iltica hakkına yönelik toplumsal tutumların, her ülkede büyük farklılık gösteriyor olması. Hakiki uçurumlar yalnızca Doğu ile Batı arasında bulunmuyor.”
LA REPUBBLİCA (İtalya)
Roma’ya tek bir taviz dahi yok

La Reppublica, anlaşmanın İtalya için bir yenilgi olduğunu söylüyor:
“Yumruğunu mecazen masaya vurmasına rağmen, Meloni hükümeti son müzakerelerden eli boş döndü. … Ülkemiz tek bir taviz dahi alamadı. … Esasen, ‘zorunlu dayanışma’ kavramının müttefiklerin göçmenlerin yeniden AB içinde dağıtımına aktif katılımıyla hiçbir ilgisi yok. Aksine gönüllülük kavramı, AB vatandaşı olmayıp yeniden yerleştirileceklerin kotasının yıllık olarak belirlenmesine dayalı olarak, reddedilen her bir göçmen için 20 bin avro ödemeyle ilintili olmaya devam ediyor. Roma anlaşmayla birlikte, ‘üçüncü ülkeler’ konusunda daha esnek kurallara kavuştu. … Ancak bu, hayata geçirmesi hayli zor bir yöntem.”
SÜDDEUTSCHE ZEİTUNG (Almanya)
İnsanlar çözüm bekliyor

Süddeutsche Zeitung, göç anlaşmasının doğru zamanda geldiği kanısında:
“Çünkü insani bakımdan daha iyi bir iltica anlaşmasına varmak … artık AB’de pek mümkün gözükmüyor; tam aksine. Avrupa’yı 2024’te yapılacak seçimlerde sağcı bir dalganın vurması bekleniyor. … Yaygın bir argümana göre, iltica meselelerinde tavır almak ve doğru zamanın ruhu gereği kararlı bir karşı duruş sergilemek gerekiyor. Bu bir yandan saygıdeğer bir tutum. Ancak öte yandan, Avrupa halklarına sorun olarak gördükleri şeyin aslında öyle olmadığını ve yanlış hükümetler seçtiklerini söylemek de tehlikeli. … Onlar iktidarlardan, en azından geçici de olsa çözüm üretmelerini bekliyor.”
DE TİJD (Belçika)
İşe yarayabilir

De Tijd, varılan uzlaşının dayanışmayı güçlendirebileceğini düşünüyor:
“Bu mutlaka güzel olması gerekmeyen, ancak işliyor olma meziyetine sahip bir işportacı zihniyetidir. Macaristan, Avrupa anlaşmalarına rağmen göçmen kabulünü organize etmeyi reddederse, Avrupa Komisyonu’nun kendi kendine Budapeşte’de bir sığınma merkezi açması pek olası değil. Ancak para söz konusu olunca, Macaristan’ın Avrupa’dan aldığı desteğin tutarı düşürülebilir. Bu, ne yazık ki gerekli olan uygulanabilir bir dayanışma biçimi. Tek iyi yönü olmayan bir göç politikasında her pragmatik adım memnuniyetle karşılanmak durumunda.”

YENİ POSTA – BERLİN

KAYNAK: https://www.eurotopics.net/tr/302388/ab-muelteci-politikasi-bakanlar-uzlasti

FOTO:  Julie Ricard auf Unsplash