“Yoklama belgesi” vermeyenlerin aylıkları kesilecek: Son tarih Eylül 2022

“Yoklama belgesi” vermeyenlerin aylıkları kesilecek: Son tarih Eylül 2022
Yayınlama: 17.04.2022
Düzenleme: 20.04.2022 16:11
680
A+
A-

Ülkemizden  TL veya döviz üzerinden yurtdışı borçlanma yoluyla SSK (4-a), BAĞ-KUR (4-b) ve Emekli Sandığı (4-c) statüsünde emekli olanlar, yurtdışında altı aydan uzun süre ikamet ediyor ise mutlaka Yoklama Belgesi vermek zorunda. 

 

“Yurtdışından borçlanarak emeklilik” konusunun en yetkin isimlerinden sosyal güvenlik müşaviri Hasan Karahaliloğlu çok önemli ayrıntıları Yeni Posta okurları için aktardı:

“Konuyla ilgili uygulamanın esasları SGK Kurumu tarafınca  30.03.2022 günü tüm taşra teşkilatına duyuru yaptı. Yoklama Belgesi göndermeyenleri tespite yönelik yurtdışı yoklama programı da  25.03.2022 günü uygulamaya başladı. Şayet 6 aydan uzun süre yurtdışında yaşıyor iseniz 3 ay geçmeden Yoklama Belgesi’ni gönderiniz yoksa emekli aylığınız durdurulacak. Buradan da anlaşılacağa üzere en geç Eylül 2022 sonuna kadar gönderilmeli. Aksi durumda aylıklarınız kesilecek. Bu belge her yıl yenilenecek.

YASAL ZEMİN

Bilindiği üzere 22.05.1985 tarihli ve 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”a  göre borçlanılan yurtdışı sürelerine göre bağlanan aylıklar, yurtdışında kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere, yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaya, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaya başlanılan tarihten itibaren kesilmekte.

Borçlandıkları yurtdışı süreleri dikkate alınarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananların aylık alma şartlarının devam edip etmediği hususu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden her yıl alınmakta olan yurtdışına çıkış ve yurda giriş kayıtları dikkate alınarak bu kurumca araştırılmakta.

Bu doğrultuda, SGK Kurumunca 3201 sayılı Kanuna göre borçlandıkları süreler dikkate alınarak malullük yaşlılık ve emekli aylığı bağlanıp altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunan sigortalılar, yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını, altı aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren üç ay içinde “3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi”ni SGK Kurumunun sizler adına  aylık  dosyanızın  bulunduğu  SGK İL veya Merkez Müdürlüğü’ne göndermek zorundasınız.

Konuyla ilintili kontrol mekanizmasına esas olan yurtdışı sürelerini borçlanmak suretiyle  malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlanmış olanlardan altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunduğu tespit edilen aylık sahiplerinin ibraz edecekleri yoklama belgesinin geliş tarihinin işleneceği “Yurtdışı Yoklama” programı 25.03.2022 tarihinde işletime açıldı.

Altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunanların Kuruma gönderecekleri belgelerin kuruma giriş tarihi gönderiliş şekline göre programa işlenecek.

Yoklama  belgeleri aylık dosyalarının bulunduğu üniteden farklı bir üniteye bizzat verilmesi veya gönderilmesi  halinde, belgenin geliş tarihleri  sehven alındığı ünite tarafından programa kaydedildikten sonra aylık dosyasının bulunduğu üniteye intikali sağlanacak.

SİSTEME KİMLER İŞLENECEK

Söz konusu uygulama içerisinde 3201 sayılı Kanuna göre borçlandıkları sürelere istinaden malullük, yaşlılık ve emekli aylığı almakta olanlarla bu sigortalılardan dolayı dul yetim aylığı almakta olan kişilere ait T.C. kimlik ve tahsis numaraları bulunmakta olup programa sadece malullük, yaşlılık ve emekli  aylığı almakta olanların gönderdiği yoklama belgeleri kaydedilecek dul ve yetimlerin göndereceği belgeler ise kaydedilmeyecek.

Yoklama belgesi gönderenlerden söz konusu belgede yurtdışında çalıştıklarını veya ikamete dayalı sosyal yardım ya da sosyal sigorta ödeneği aldıklarını beyan edenler de programa kaydedilecek.

3201 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananların altı aydan daha uzun süre ile yurtdışında bulunup bulunmadıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolde belirtilen usul ve esaslar dahilinde her yıl alınacak kayıtlarla tespit etme imkanına sahip. Yıl içinde aylık bağlananların yoklama işlemleri, takip eden yıldan itibaren başlatılır

YOKLAMA İŞLEMLERİNDE TEMEL UYGULAMA

Kanuna göre malullük ve yaşlılık aylığı bağlanıp altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunmuş olan sizler, yurtdışında 450 avro üzeri çalışıp çalışmadığınızı ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadığınızı gösterir belgeleri, 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi ile birlikte altı aylık sürenin dolduğu tarihten sonra üç ay içinde SGK Kurumunun söz konusu aylığı bağlayan SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne vermek zorundasınız.

Yurtdışında bulunulan altı aylık sürede 450 avro (Almanya) 01.10.2022 sonrası (520) üzeri çalışmayan ve ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almayanlardan durumlarını 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi ile SGK Kurumu’na bildirenler için ayrıca yeni bir belge SGK kurumunca istenmez. Bu arada unutmayınız ki aylığınız bulunduğunuz yıl içinde aylık bağlanmış ise yoklama işlemleri, takip eden yıldan itibaren sizler adına başlamış olur.

Örneğin Zeliha Canveren’e 2021 yılında aylık bağlanmış olsun. Adı geçen bu yıl değil 2022 yılında yoklama belgesi verme sorumluluğu başlar.

Yoklama işlemleri sonucunda altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulundukları halde, yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri, 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi ile birlikte süresi içinde SGK kurumuna vermediği tespit edilenlerin aylıkları, bildirim yapılmaksızın söz konusu belgelerin intikaline kadar yeni program sayesinde durdurulacak.  

Özetle 2022 yılı dahil olmak üzere daha önce dövizle veya TL olarak borçlanmalar dahil olmak üzere yaşlılık ve maluliyet aylığına yurtdışı borçlanma yoluyla erişenler mutlaka Yoklama Belgesini aylık bağlayan SGK İl Müdürlüğü veya merkez müdürlüğüne göndermeli. Emekli Sandığı kapsamında emekli olanlar ise Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na göndermek zorunda. Aksi durumda aylıkların durdurulma nedeni sayılır. Dul ve yetim aylığı alanların ise yoklama belgesinden muaf olduğunu görüyoruz.

YENİ POSTA – ULM / ANKARA

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.