Saadet Partisi “Yurtdışı Vatandaşlar” bildirgesi yayımladı: Temel sorunlar, ayrımcılık, İslamofobi, işsizlik ve eşitsizlik

Saadet Partisi “Yurtdışı Vatandaşlar” bildirgesi yayımladı: Temel sorunlar, ayrımcılık, İslamofobi, işsizlik ve eşitsizlik
can süpermarket2
Yayınlama: 12.07.2021
54
A+
A-

Saadet Partisi’nin yurtdışı örgütlenmeleri “Yurtdışı Vatandaşlar” kongresi düzenledi. Kongrede ortaya çıkan sonuç bildirgesine göre yurtdışındaki insnaımızın temel sorunları arasında işsizlik, eğitimde ve siyasette fırsat eşitsizlği, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı, kimlik sorunu oluşturuyor.

Saadet Partisi’nin yurtdışı Türklerine yönelik düzenlediği “Geçim İttifakı” çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği dördüncü “Yurtdışı Vatandaşlar Kongresi”nin sonuç bildirgesi şöyle:

“Türkiye’den başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya geneline 1960’lı yıllardan itibaren çalışmak için milyonlarca vatandaşımız göç etmiştir ve vatandaşlarımız yarım yüzyılı aşan bir süredir gittikleri ülkelerde yaşamaktadırlar.

[ngg src=”galleries” ids=”29″ display=”basic_imagebrowser”]AYRILMAZ PARÇASI

Resmi verilere göre bugün dünya genelinde 5,5 milyonu Avrupa’da olmak üzere 7 milyona yakın Türkiye kökenli soydaşımız yaşamaktadır. 

Göçün 60. yılında bakıldığında, çalışmak için gittikleri ülkelerde kalmayı tercih edenler, aile birleşmesi yoluyla bu ülkelere gidenler ve onların bu ülkelerde dünyaya gelen çocukları yaşadıkları ülkelerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve içinde yaşadıkları toplumları ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda etkileme gücüne sahiptirler.

ENTEGRASYON POLİTİKALARININ SONUCU

Yurt dışına az beceri gerektiren emek yoğun sektörlerde çalışıp para biriktirmek için gidenler, bu ülkelerde kalıcı hale gelmiş; kendi iş yerlerini ve derneklerini açmış, önemli bir kısmı yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığına geçmiş ve yeni nesiller bu ülkelerde dünyaya gelmiştir.

Ancak değişen şartlar sosyal, ekonomik ve siyasal hayata dair yeni sorun alanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ayrımcılık, dışlanma, eğitimde ve siyasal temsilde fırsat eşitsizliği ve işsizlik konularında önemli problemler yaşamaktadır.

İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı, entegrasyon politikaları sonucu özellikle Avrupa’daki genç kuşak Türklerin yaşadıkları kültürel kimlik sorunu, karşı karşıya kalınan eğitim, fırsat eşitsizliği ve işsizlik sorunları gibi pek çok alanda ciddi problemler yaşanmaktadır.

Vatandaşlarımızın iş piyasasında ve eğitim sisteminde dezavantajlı konuma düşürülmesi, karşılaştıkları fırsat eşitsizlikleri, bu ülkelerde artan yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi trendlerle birleştiğinde eğitimde, sosyal alanda ve iş hayatında gündelik olarak karşılaştıkları sistematik bir ayrımcılığa dönüşmektedir.

GEÇİM İTTİFAKI

“Geçim İttifakı” çalışmalarımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz dördüncü kongremiz olan “Yurtdışı Vatandaşlar Kongresi” sonrasında hazırladığımız önerilerimiz şunlardır:

Etkili, Birleşmiş ve Bilinçli Bir Türk Diasporası Oluşturulmalıdır:

-Türk diasporasının özellikle siyasi alanda çıkarlarını savunmaları adına bütünleştirici bir dili benimsemesi ve kutuplaştırıcı siyasetten uzak durması gerekmektedir.

Ülkeler ile İlişkiler Normalleştirilmelidir:

– Türkiye ile başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ilgili tüm ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda adımlar atılmalı ve bu ülkelerdeki siyasi partiler ile makul ilişkiler kurulmalıdır.

Aktif Siyasete Katılım Desteklenmelidir:

– Bulundukları ülkelerde aktif siyasete katılanlar desteklenmeli ve ön plana çıkartılarak sonraki nesillerle sık sık bir araya gelmeleri ve öncü rol model rol olmaları teşvik edilmelidir.

– Aktif siyasete katılımın faydaları anlatılmalı ve göçmen toplumların etkilerine dair vizyoner teşvik çalışmaları gerçekleştirilmelidir.

Bilinçlendirme ve Farkındalık Çalışmaları Yapılmalıdır:

– Yurt dışında yaşayan Türk toplumuna yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.

Türkiye’deki Siyasi Partiler Aktif ve Yapıcı Roller Üstlenmelidir:

– Türkiye’deki siyasi partiler, yurtdışı vatandaşların sorunlarının çözümü konusunda aktif ve yapıcı rol almalıdır.

Bilinçli ve Bütüncül Siyaset İzlenmelidir:

– Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız siyasi, ekonomik ve sosyal hakları konusunda bilgilendirilmeli, hukuki anlamda haklarını aramaları teşvik edilmeli ve çocuklarının eğitimi konusunda bilinçlendirici ve teşvik edici bir siyaset izlenmelidir.

Yurt Dışı Seçim Çevresinin Oluşturulması ile Temsil Gücü Artırılmalıdır:

– 3 milyonu aşkın yurt dışı seçmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ayrı bir seçim çevresi ile temsil edilmesi sağlanarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını doğrudan ülke gündemine getirmesinin yolu açılmalıdır.   

Elçilik ve Konsolosluklar Vatandaşlarımızla Sağlıklı ve Etkili İletişim Kurmalıdır:

– Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın resmi muhatabı olan büyükelçilik ve konsolosluklar oyalayan ya da umursamayan değil önemseyen ve önceleyen bir anlayışla vatandaşlarımızla sağlıklı ve etkili iletişim kurmalıdır.

Otomatik Finansal Bilgi Paylaşımı Meselesi Yeniden Düzenlenmelidir:

– Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızı oldukça tedirgin eden Otomatik Finansal Bilgi Paylaşımı Anlaşması konusunda muhtemel mağduriyetlerin yaşanmaması için Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın istisna tutulduğu yeni bir düzenlemeye gidilmelidir.

Yurt Dışında Alınan Meslek Lisesi Diplomaları Türkiye’de Geçerli Hale Getirilmelidir:

– Türkiye’de nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması bağlamında Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın en az 12 senelik meslek eğitimi diplomalarının lise denkliğinin sağlanması hususu gündeme alınmalıdır.”

YENİ POSTA – BERLİN

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.