SılaYolu Avrupa Türk Otomobil Kulübü Derneği DTAC.e.V EuroTürkassist

Sılayolu Avrupa Türk Otomobil Kulübü yurtdışındaki Türkiye kökenlilerin sorunlarına ışık tutan ve 1500 kişinin katıldığı bir anket gerçekleştirdi.  Sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı rapor Essen Başkonsolosu Şener Cebeci’ye iletildi.   Sılayolu Avrupa Türk Otomobil Kulübü Derneği DTAC.e.V EuroTürkassist, Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenlilerin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili bir...
27.12.2021
0
55