göçmenler

Avrupa’nın 10 ülkesinde yapılan bir araştırmaya göre yerleşik halkların yüzde 60’ı ülkelerinin son 10 yılda aldığı göçün “çok fazla” olduğu görüşünü taşıyor. YouGov’un kamuoyu yoklamasına göre Almanya’da bu oran yüzde 67 düzeyinde, yani her üç kişiden ikisi Almanya’nın “çok fazla” göç aldığı fikrinde.   2-14 Aralık tarihleri arasında yapılan ankette...
27.12.2021
0
37