Dünya Anadil Günü: ABTTF’den ikidilli eğitim talebi

Dünya Anadil Günü: ABTTF’den ikidilli eğitim talebi
Yayınlama: 21.02.2024
40
A+
A-

Dünya Anadil Günü dolayisiyla bir açıklama yapan ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu “Ülkemiz Yunanistan’da anaokulu talebimiz yıllardır görmezden gelinerek, toplumumuza mensup çocukların okul öncesi eğitimde anadilleri Türkçeyi öğrenmeleri engellenmektedir. İkidilli eğitim talebimizde ısrarlıyız” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Kurulu, 1999 yılında 21 Şubat’ı Dünya Ana Dil Günü ilan etti. Dünya Anadil Günü, 2000’den beri her yıl 21 Şubat’ta dünya çapında dilsel ve kültürel çeşitlilik ile çokdilliliği teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dünya Anadil Günü’nün bu yılki teması “Çokdilli eğitim – nesiller arası öğrenmenin temel direği” olarak belirlendi.

Çokdilli ve çokkültürlü toplumların geleneksel bilgi ve kültürleri sürdürülebilir bir şekilde aktaran ve koruyan dilleri aracılığıyla var olduklarının altını çizen UNESCO, gittikçe daha fazla dilin yok olmasıyla dilsel çeşitliliğin giderek daha fazla tehdit altında olduğuna dikkat çekti.

Bugün dünyada 250 milyon çocuk ve gencin hala okula gitmediğine, 763 milyon yetişkinin ise temel okuryazarlık becerilerine sahip olmadığına dikkat çeken UNESCO, anadilde eğitimin öğrenmeyi, okuryazarlığı ve ek dil edinimini desteklediğinin altını çiziyor. Sürdürülebilir toplumlar için kültürel ve dilsel çeşitliliğin önemine vurgu yapan UNESCO, dittikçe daha fazla dil yok olduğundan dilsel çeşitliliğin giderek daha fazla tehdit altında olduğunu kaydediyor. 

UNESCO, özellikle okul öncesi eğitimde çok dilli eğitim ile çok dilli eğitim politika ve uygulamalarının hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek, herkes için kapsayıcı ve kaliteli eğitim ile yaşam boyu öğrenme çağrısında bulunuyor.  

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Bireyin ana dilinde eğitim alması en temel insan haklarından biridir. UNESCO’nun da altını çizdiği üzere özellikle okul öncesi eğitimde çocukların ana dillerini öğrenmeleri, onların hem sonraki okul eğitiminde başarılı olmaları hem de kimlik ve kültürün korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak ülkemiz Yunanistan’da anaokulu talebimiz yıllardır görmezden gelinerek, toplumumuza mensup çocukların okul öncesi eğitimde ana dilleri Türkçeyi öğrenmeleri engellenmektedir. Nüfusunun çoğunluğunu oluşturduğumuz Rodop ilinde ve nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini oluşturduğumuz İskeçe ilinde 141’er adet devlet anaokulu varken tek bir Türk azınlık anaokulu bile yoktur. Eğitim dilinin yalnızca Yunanca olduğu bu devlet okullarına gitmek zorunda bırakılan çocuklarımız ana dilleri Türkçeyi öğrenmekten mahrum bırakılmaktadır. Yine eğitim özerkliğimize aykırı şekilde iki dilli özerk statüdeki ilkokullarımız kapatılmaktadır. 2003 yılında bölgemizde 226 ilkokulumuz varken kapatmalar sonucu bugün sadece 90 ilkokulumuz bulunmaktadır. İkidilli azınlık anaokulları talebimizi bir kez daha yineliyor, toplumumuzun ve herkesin 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nü kutluyoruz” açıklamasında bulundu. 

YENİ POSTA – ATİNA

FOTO:  Taylor Flowe / Unsplash