CHP Berlin Birliği rest çekti: “Kayyum atamasını ve paralel yapıyı kabul etmiyoruz”

CHP Berlin Birliği rest çekti: “Kayyum atamasını ve paralel yapıyı kabul etmiyoruz”
can süpermarket2
Yayınlama: 29.01.2024
95
A+
A-

CHP Berlin Birliği partinin yurtdışı örgütlenmelerine dayatılan formatla ilgili sakıncaları ve kayyum atamalarını içeren bir basın açıklaması yaptı. Böylece bunca yıl süren sarsıntıların ardından temel saptamaları, çekinceleri  ve yanlışları ilk kez bir CHP’li yönetici adını sanını vererek cesurca kamuoyu ile paylaşmış oldu. Birlik Başkanı Kenan Kolat  demokratik tartışma zeminlerinin ortadan kaldırılmasını ve örgütlerin baskı altına alınmalarını da aktardığı açıklamasında kayyum atanmasına ve paralel yapılanmaya karşı çıktıklarını bildirdi.  

Kolat her dönem farklı bir yapılanma kapsamında sürekliliği olmayan bir yapının söz konusu olduğunu bu nedenle  kurumsal bir yapı ve bellek oluşamadığını da dile getirdi.

“DİL, HUKUK BİLMİYORLAR, SPD İLE İLİŞKİLERİ YOK”

Görevlere getirilen kişilerden hiç birisinin özellikle Avrupa’daki örgütlerle ilgili bir deneyimi olmadığını buranın dilini konuşamadığını, hukuk düzenini bilmediğini, hatta CHP’nin Almanya’daki kardeş partisi Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile bir iletişiminin olmadığını kaydeden Başkan Kolat bunların temel sorunları oluşturduğuna dikkat çekti.

“TAHSİN TARHAN ADETA TEBLİĞ ETTİ

“Partimizin yurtdışı CHP örgütlerine bakışı hep sorunlu olmuş, fikirlerini ciddiye almamış ve onları yalnızca seçimlerde sandıkları koruma ve seçimlerin iyi düzenlenmesi için değerlendirmiştir. Yurtdışı Birliklerinin Parti Meclisinde temsil edilmemesi, İl Başkanları toplantısına katılamaması, içlerinden milletvekili gösterilmemesi (bir iki kez seçilemeyecek sıralarda aday gösterdiler) ve bunun karşısında diğer tüm partilerin yurtdışından, hatta birden fazla aday göstermeleri yurtdışına verilen önemi göstermektedir” diyen Kolat 2021 tarihinde CHP Almanya adıyla Köln’de kurulan oluşumun tüm birlikleri by-pass ettiğini o dönemde göreve gelen Tahsin Tarhan’ın bu derneğin altında birleşilmesi gerektiğini “tebliğ ettiğini” söyledi. CHP Almanya Sosyal Demokratlar Birliği’ adındaki derneğin, CHP’nin açılımını tüzüklerine Cumhuriyet Halk Partisi şeklinde yazmadıklarını bunun nedeninin de  bu kurumun Türkiye’deki CHP’yi destekleyeceğinden dolayı, alınmış kamu yararı statüsünün kaybedileceği kaygısından olduğunu vurgulayan Kolat açıklamada “Almanya’da dernekler, siyasi partileri desteklemesi halinde hukuken kamu yararı alma hakkına sahip değildir. Konuyla ilgili mahkemelerin bu doğrultuda kararları bulunmaktadır. Bu konuda bu derneği kuranların bir avukattan aldıkları bilirkişi raporuna bakmak yeterli olacaktır. Bu raporda bizim anlattığımız konu açık olarak yazmaktadır.

Ayrıca, Almanya’daki resmi makamların bu durumu kaçınılmaz şekilde fark etmesi sonucunda kamu yararı statüsünün kaybıyla, CHP Almanya olarak toplanan bağışların vergilendirilmesi ve daha ileri gidilerek partimizin vergi kaçırma suçu gibi ağır ithamlarla yara alması söz konusu olabilecektir. Bu durum Almanya’daki Cumhuriyet Halk Partililerin kendi adını kullanmaktan utandığı ve bayrağını dalgalandırmaktan çekineceği kabul edilemez bir yapının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Buna karşı çıkmak Cumhuriyet Halk Partisi’nin ismini, onurunu ve hukukunu korumaktan başka bir şey değildir. Bu da her partilinin ödevi ve görevidir. Bunu yapmayan parti suçu işler. CHP Berlin Birliği ve aynı görüşte olan 4 birlik bunu yapmıştır. O nedenle kurulduğu söylenen bu Federasyona bu yapısıyla üye olunamayacağı belirtilmiştir. Kaldı ki bu federasyona ancak kamu yararı olan dernekler üye olabilecektir” ifadesine yer verdi . 

Bu durumun Genel Merkeze iletilmesinden kısa süre içinde 16 Ekim 2023 tarihinde eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan tarafındanBerlin’e siyasi ilişiğin kesildiğine ilişkin bir yazı geldğini bildiren Kenan Kolat şu iddialara yer verdi:

“Bunun üstüne de gerekli diyaloglar daha sonuçlanmamışken, CHP Berlin Temsilci Birliği adı altında bazı kişilerin Tahsin Tarhan tarafından alelacele bir şekilde kayyum olarak atanmasına tanık olunmuştur. Bununla beraber, Berlin ile aynı görüşte olan ve ortak bildiriye imza atan Hamburg, Darmstadt, Baden ve Nürnberg örgütlerinin ilişkisi kesilmemiştir. Bu da Berlin örgütüne karşı olan bir tutumu ortaya koymaktadır. Berlin örgütüne bir operasyon çekilmiştir. 

Bu kayyum atamalarının yangından mal kaçırır gibi CHP Kurultayı öncesinde yapılmış olması da dikkate değerdir. Acaba ne amaçlanmıştır?…”

NEDEN CUMHURİYET HALK “PLATFORMU“?

Kolat bir diğer önemli sorunun kamu yararı alarak (bu statü ile bağış yapanlar bu bağışlarını vergiden düşürürler) ve diğer hiçbir CHP Birliği bilgilendirilmeden kurulan ‘CHP Almanya Sosyal Demokratlar Birliği’ adındaki derneğin, CHP’nin açılımını tüzüklerine Cumhuriyet Halk Partisi şeklinde yazmamış olduğunu da açıkladı.

VERGİ KAÇIRMA SUÇUYLA İTHAM EDİLİRİZ

Kolat “Bunun açık olarak yazılmama nedeni de bu kurumun Türkiye’deki CHP’yi destekleyeceğinden dolayı, alınmış kamu yararı statüsünün kaybedileceği kaygısından olduğunu biliyoruz. Almanya’da dernekler, siyasi partileri desteklemesi halinde hukuken kamu yararı alma hakkına sahip değildir. Konuyla ilgili mahkemelerin bu doğrultuda kararları bulunmaktadır. Bu konuda bu derneği kuranların bir avukattan aldıkları bilirkişi raporuna bakmak yeterli olacaktır. Bu raporda bizim anlattığımız konu açık olarak yazmaktadır. Ayrıca, Almanya’daki resmi makamların bu durumu kaçınılmaz şekilde fark etmesi sonucunda kamu yararı statüsünün kaybıyla, CHP Almanya olarak toplanan bağışların vergilendirilmesi ve daha ileri gidilerek partimizin vergi kaçırma suçu gibi ağır ithamlarla yara alması söz konusu olabilecektir. 

“PARTİMİZE KARA BİR LEKE SÜRDÜLER”

Partimizin Türkiye’de reddettiği kayyum yaklaşımı yurtdışında uygulanmış ve bu karara ortak olanlar partimize kara bir leke sürmüştür. 

Kaldı ki yapılacak bir toplantıya ya da yukarda sakıncalarını belirttiğimiz bir yapıya girmedik diye bu kadar emek vermiş olan yurtdışının en başarılı örgütlerinden Berlin’e yapılan bu davranışı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz! CHP Berlin Birliği, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları, Kol Yönetimleri ve İlçe Başkanları ile bu şekildeki kararı kesinlikle kabul edilmeyeceği konusunda tam bir görüş birliği içindedir. Bizim tek beklentimiz partimize 10 yıldır emek harcayan örgütümüzün seçeceği yeni yönetime temsil yetkisinin geri verilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisinin kayyumlarla yönetilmemesidir.”

“Almanya ve Berlin’de CHP Örgütlenmesi Konusundaki Temel Saptamalar Ve Kayyum Ataması” başlıklı basın açıklamasına imza atanlar arasında Kenan Kolat (Başkan) – Alev Ayhan (Başkan Yardımcısı) – Oktay Çelebi (Başkan Yardımcısı) – Demet Kılıç (Genel Sekreter) – Cem Güney Torun (Genel Sekreter Yardımcısı) – Nezaket Kirazlı (Sayman) – Tülay Usta (Sayman Yardımcısı) – Rıza Şahin (YK Üyesi) – Cengiz Akça (YK Üyesi) yer alıyor.

CHP Berlin Birliği’nin basın açıklaması şöyle:

CHP’nin yurtdışında, özelde Almanya’da örgütlenme serüveni oldukça eskidir. Bu süreçte birçok Genel Merkez yetkilisi ve koordinatör görev yapmıştır. Uzun süreçlerden sonra Almanya’da 27 Ocak 2013 tarihinde 9 kent ve eyalette CHP Birlikleri oluşturulmuştur. Bu dernekler Almanya yasalarına göre kurulmuş olduğundan CHP Genel Merkezi ile hukuksal bağı yoktur. İdeolojik bağ mevcuttur. Bu bağ Yurtdışı Birlikleri Yönetmeliği ile sağlanır.

Yurtdışı Birlikleri Genel Merkezde ilk zamanlar bir koordinatöre, sonrasında Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, sonrasında Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, şimdilerde Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı altında bir koordinatöre bağlanmıştır.

Temel Sorunlar

Temel Sorun 1:

Her dönem farklı bir yapılanma kapsamında sürekliliği olmayan bir yapı söz konusu olmuştur. Kurumsal bir yapı ve bellek oluşmamıştır.

Temel Sorun 2:

Her göreve gelen kişi kendine uygun bir yapılanma için adım atmış, daha önce yapılanları değerlendirmemiş, önce atanan görevdeki koordinatörü görevden almış, ondan sonra gelen tekrar eski koordinatöre görev vermiştir. Sonuçta sağlıklı bir iletişim kurulamamıştır. 

Temel Sorun 3:

Bu görevlere getirilen kişilerden hiç birisinin özellikle Avrupa’daki örgütlerle ilgili bir deneyimi olmaması, buranın dilini konuşmaması, buranın hukuk düzenini bilmemesi, hatta SPD ile bir iletişiminin olmaması bir başka temel sorunu oluşturmuştur. 

Buna bazı kişisel kazanımlar için tüm demokratik tartışma zeminlerinin ortadan kaldırılması ve örgütlerin baskı altına alınmaları da dahildir.

Temel Sorun 4:

Partimizin yurtdışı CHP örgütlerine bakışı hep sorunlu olmuş, fikirlerini ciddiye almamış ve onları yalnızca seçimlerde sandıkları koruma ve seçimlerin iyi düzenlenmesi için değerlendirmiştir. Yurtdışı Birliklerinin Parti Meclisinde temsil edilmemesi, İl Başkanları toplantısına katılamaması, içlerinden milletvekili gösterilmemesi (bir iki kez seçilemeyecek sıralarda aday gösterdiler) ve bunun karşısında diğer tüm partilerin yurtdışından, hatta birden fazla aday göstermeleri yurtdışına verilen önemi göstermektedir.

Temel Sorun 5:

Yurtdışı Birlikleri içinde yaşadıkları demokratik parti yapılanmasının deneyimlerini Türkiye’ye aktararak partimizin daha demokratikleşmesine katkı vermek isterlerken, tam tersine Türkiye’den buraya oradaki yapılanmaya dayanarak merkezi bir yaklaşım ve yönetim tarzı ortaya konmuştur. Oysa özellikle Almanya’da SPD içinde siyaset yapan birçok arkadaşımız bulunmaktadır.

Almanya’da Federasyonlaşma Çalışmaları, CHP Berlin Birliği ile 

Siyasal İlişkinin Kesilmesi ve Berlin’e Kayyum Ataması

CHP Almanya örgütleri ilk kuruldukları zaman 9 birlikten oluşuyordu. Bu süreçte bir çatı örgütünün kurulması isteği hep vardı. CHP Berlin Birliği de bu sürecin parçasıydı. Daha öncelerine gitmeden Şubat 2020’de Frankfurt’ta yapılan ve koordinatörün de bulunduğu toplantıda bu doğrultuda bir adım atılması karara bağlandı. Bundan sonra pandeminin araya girmesiyle online olarak 6 toplantı yapılarak 9 birlik tarafından oybirliğiyle onaylanmış bir tüzük üzerinde anlaşıldı. O aşamada biraraya gelmek olanaklı olmadığı ve Genel Merkezin “acele etmeyin” şeklindeki yaklaşımları dikkate alınarak çatı kurma işi ileriye atıldı. 

Bu arada alınan karar gereği tüm yerel birliklerin yeni ve tek bir tüzükte birleşmeleri istendi. Bu kapsamda eyalet örgütleri yerine kent birlikleri oluşturulmaya başlandı ve buralara kurucu yönetim atamaları yapıldı. O süreçte Berlin’de de paralel bir örgüt kurulmaya çalışıldı. Bugün atanan kayyumlar yine o zaman da bu yapının içindelerdi. Bu adım üyelerimizin kararlı duruşuyla engellendi. Ancak Köln merkezli bir yapı kendi başına, kimseye haber vermeden 29.12.2021 tarihinde CHP Almanya adıyla bir derneği Köln’de kayıt ettirerek bir oldu bitti yarattı.

Bu dönemde göreve gelen Tahsin Tarhan bu derneğin altında birleşilmesi gereğini sözcüğün tam anlamıyla bizlere tebliğ etti. Sosyal Demokrat bir partide böyle bir anlayışın ne kadar kabul edilebilir, ayrıca tartışmaya değerdir.

İçinde birçok sorunlu madde içeren yeni bir tüzükle yola çıkmaya karar verilmiş oldu. Bu tüzüğün yukarda belirtilen 9 örgütün üzerinde uzlaştığı tüzükle ilgisi olmadığını da ayrıca belirtelim.

Bu maddelerden bir örnek bu derneğin kuruluş dilekçesini imzalamış 12 kurucu üyenin ölene kadar doğal delege olarak belirlenmesi ve örgütlerden gelen seçilmiş delegelere karşı bir ağırlık merkezi olacak olmalarıdır. Bu konuda bize yapılan açıklamada bu maddenin tüzükten çıkarıldığı idi. Derneklere gönderilen tüzükte bu madde çıkarılmıştı. Ancak Dernekler Masası ile bağlantıya geçerek ve bu değişikliğin yapılmadığını ve eğer yapıldı ise Dernekler Masasına bildirilmediğini saptadık. Bugün itibarıyla bu maddenin tüzükten çıkarıldığına ilişkin resmi bir kayıt yoktur. 

Bunların yanı sıra bu tüzüğe göre örneğin 20 üyesi olan dernekle 320 üyesi olan derneğe aynı şekilde 5’er delege öngörülmektedir. Bu da kurulduğu söylenen çatı örgütünün antidemokratik ve dengesiz bir yapı olduğunun açık göstergesidir.

İşin özünde çatının tabandan değil de, yukardan, tabandan herhangi bir fikir alınmadan ve ağırlıklı olarak Köln bölgesindeki kişilerle kurulması sürecin en baştan sorunlu olmasına yol açmıştır.

Bir diğer önemli sorun kamu yararı alarak (bu statü ile bağış yapanlar bu bağışlarını vergiden düşürürler) ve diğer hiçbir CHP Birliği bilgilendirilmeden kurulan ‘CHP Almanya Sosyal Demokratlar Birliği’ adındaki derneğin, CHP’nin açılımını tüzüklerine Cumhuriyet Halk Partisi şeklinde yazmamış olmalarıdır. Bunun açık olarak yazılmama nedeni de bu kurumun Türkiye’deki CHP’yi destekleyeceğinden dolayı, alınmış kamu yararı statüsünün kaybedileceği kaygısından olduğunu biliyoruz. Almanya’da dernekler, siyasi partileri desteklemesi halinde hukuken kamu yararı alma hakkına sahip değildir. Konuyla ilgili mahkemelerin bu doğrultuda kararları bulunmaktadır. Bu konuda bu derneği kuranların bir avukattan aldıkları bilirkişi raporuna bakmak yeterli olacaktır. Bu raporda bizim anlattığımız konu açık olarak yazmaktadır.

Ayrıca, Almanya’daki resmi makamların bu durumu kaçınılmaz şekilde fark etmesi sonucunda kamu yararı statüsünün kaybıyla, CHP Almanya olarak toplanan bağışların vergilendirilmesi ve daha ileri gidilerek partimizin vergi kaçırma suçu gibi ağır ithamlarla yara alması söz konusu olabilecektir. 

Bu durum Almanya’daki Cumhuriyet Halk Partililerin kendi adını kullanmaktan utandığı ve bayrağını dalgalandırmaktan çekineceği kabul edilemez bir yapının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Buna karşı çıkmak Cumhuriyet Halk Partisi’nin ismini, onurunu ve hukukunu korumaktan başka bir şey değildir. Bu da her partilinin ödevi ve görevidir. Bunu yapmayan parti suçu işler. CHP Berlin Birliği ve aynı görüşte olan 4 birlik bunu yapmıştır. O nedenle kurulduğu söylenen bu Federasyona bu yapısıyla üye olunamayacağı belirtilmiştir. Kaldı ki bu federasyona ancak kamu yararı olan dernekler üye olabilecektir.

Bu durumun Genel Merkeze iletilmesinden kısa süre içinde 16.10.2023 tarihinde eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan tarafından tarafımıza siyasi ilişiğin kesildiğine ilişkin bir yazı gelmiştir. Bunun üstüne de gerekli diyaloglar daha sonuçlanmamışken, CHP Berlin Temsilci Birliği adı altında bazı kişilerin Tahsin Tarhan tarafından alelacele bir şekilde kayyum olarak atanmasına tanık olunmuştur. Bununla beraber, Berlin ile aynı görüşte olan ve ortak bildiriye imza atan Hamburg, Darmstadt, Baden ve Nürnberg örgütlerinin ilişkisi kesilmemiştir. Bu da Berlin örgütüne karşı olan bir tutumu ortaya koymaktadır. Berlin örgütüne bir operasyon çekilmiştir. 

Bu kayyum atamalarının yangından mal kaçırır gibi CHP Kurultayı öncesinde yapılmış olması da dikkate değerdir. Acaba ne amaçlanmıştır?

Berlin gibi kıta Avrupası’nda en başarılı ve Türkiye genelinden daha yüksek oy toplamış (%30,2 milletvekili seçimleri, %48,54 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri) CHP Berlin örgütü bölünmek istenmektedir. Bu vebalin altında kimse kalamaz. Cumhuriyet Halk Partisine zarar verecek bu durumu, Berlin’de örgütümüzün bölünmesine ve zayıflamasına yol açmadan çözmek noktasında kararlıyız.

Kurultay sonrasında göreve getirilen Mehmet Tüm ile görüşme yoluna giderek bu kararın geri alınması için girişimlere başladık. Kendisiyle yaptığımız toplantı ve görüşmelerde kendisi de bu kararı doğru bulmadığını, kendisi o zaman görevde olsaydı farklı davranacağını bizlere iletmiştir. “Devlette devamlılık esastır” diyerek bu karara karşı bir şey yapamayacağını, bizim kayyumlarla anlaşmamız gerektiğini bildirmiştir. Bizlere atanan arkadaşlarımızla bir komisyon kurarak Genel Kurula gitmemiz gerektiği aktarılmıştır. Bizler de bu doğrultuda atanan arkadaşlarımıza 2 kez randevu vermiş olmamıza karşın bu randevulara icabet edilmediğini gördük. Sonuç olarak yaptıkları plan işledi ve kayyumlar yeni bir dernek kurarak çalışmalarını sürdürdüler.

Sonuç olarak partimizin Türkiye’de reddettiği kayyum yaklaşımı yurtdışında uygulanmış ve bu karara ortak olanlar partimize kara bir leke sürmüştür. 

Kaldı ki yapılacak bir toplantıya ya da yukarda sakıncalarını belirttiğimiz bir yapıya girmedik diye bu kadar emek vermiş olan yurtdışının en başarılı örgütlerinden Berlin’e yapılan bu davranışı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz!

CHP Berlin Birliği, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları, Kol Yönetimleri ve İlçe Başkanları ile bu şekildeki kararı kesinlikle kabul edilmeyeceği konusunda tam bir görüş birliği içindedir. Bizim tek beklentimiz partimize 10 yıldır emek harcayan örgütümüzün seçeceği yeni yönetime temsil yetkisinin geri verilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisinin kayyumlarla yönetilmemesidir.

CHP Berlin Birliği Yönetim Kurulu

YENİ POSTA – BERLİN

FOTO / VİDEO: Facebook