TürkTabipleriBirliği

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 15 Aralık çarşamba günü yapılacak grev için “Sizlerden acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bizlere destek vermenizi talep ediyoruz” diyerek destek istedi. Geçen günlerde TBMM Genel Kurulu’nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklifi geri çekilmişti. AKP milletvekillerinin önergesiyle tekliften...
15.12.2021
0
17